nowy projekt ustawy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa KSC

Nowy projekt zmiany ustawy o KSC (datowany na dzień 12.10.2021), pełna treść odnosi się do: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

źródło i pełny teks: BIP Minister Cyfryzacji 

https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/834945/ust_zm-_ksc-oraz-pzp_20200907_uzg-pdf.html