Wpływ audytu bezpieczeństwa na zmniejszenie ryzyka operacyjnego – praca dyplomowa

Każdą pracę dyplomową można napisać lepiej,  inaczej, szczególnie gdy się ją czyta po kilku latach.
NIemniej jednak sama część przygotowań, przemyśleń, poszukiwań rzetelnych źródeł + dyskusja i zderzenie z autorytetem daję z perspektywy czasy największą wartość.

Na co dzień security assessment jest mi wciąż bliski, w mojej ocenie stanowi podstawę  do prac nad podążaniem za cyberodpornością i jest wynikiem dojrzałości organizacji, która zdecydowała się taki proces zrealizować.

Szczególne podziękowania dla prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki,  za objęcie kierunku naukowego.

Inspiracją dla mnie były merytoryczne wykłady i ćwiczenia, niebagatelny dorobek naukowy,  poparty realnym doświadczeniem, a także lektura wiodących publikacji profesora dot. ryzyka operacyjnego, której  listę można znaleźć w przypisach pracy.