Polityka prywatności

Witam serdecznie,

Ceniąc Twoją prywatność przygotowałem dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.cybersec360.pl. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie priorytetem. Cybersec360 to inicjatywa prywatna, dane administratora umieszczam w dalszej części polityki prywatności.

Poniżej skrócona wersja najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.
Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniam, jak obchodzę się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.

 1. Dodając komentarz, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar, składając reklamację, odstępując od umowy, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
 3. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. W celu dopasowania przekazu, statystyki korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 5. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 6. Umieszczam na stronie odniesienia do nagrań wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 7. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak LinkedIn, YoTube udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak YouTube, LinkedIN.
 8. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w tym celu proszę o kontakt via email: sebastian.paczkowski@cybersec360.pl

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Twoje uprawnienia

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Sebastian Paczkowski
ul. Zmorskiego 24
58-100 Świdnica
sebastian.paczkowski@cybersec360.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych
 3. Prawo do przeniesienia danych osobowych
 4. Prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 9. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę – zgodę możesz wycofać w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres sebastian.paczkowski@cybersec360.pl  Dołożę wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych/wykaz powierzeń
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych.

 1. OVH Sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem  OVH SP Z O O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1 50-088 – hostingodawca/w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 2. Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308/USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera oraz przechowywania danych osobowych (imion oraz adresów e-mail) uzyskanych dobrowolnie, w wyniku pobrania przez ich właścicieli produktów cyfrowych ze strony https://cybersec360.pl

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC  z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Rocket Science Group z siedziba w Atlancie Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google LLC i Rocket Science Group przystąpiło do programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield), która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w zakresie podmiotów nią objętych. Możesz dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant_search

Newsletter/Zapis na listę mailingową
Zapisując się do newslettera lub na listę mailingową, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub listy mailingowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera lub listy mailingowej.Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Cała polityka prywatności MailChimp dostępna jest pod tym linkiem privacy policy of MailChimp.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną  prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308/USA – Cała polityka prywatności MailChimp dostępna jest pod tym linkiem privacy policy of MailChimp Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Logi serwera
Korzystając z mojej strony internetowej, przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane adekwatnie do obowiązującego prawa lub gdy ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.cybersec360.pl Aktualny tekst polityki prywatności dostępny jest na  stronie internetowej.

Z poważaniem
Sebastian Paczkowski